Koristno

Koristne informacije

Vozniški izpit

V šoli vožnje Andrej nudimo celostno in individualno obravnavo, vključno s svetovanjem. V naši šoli vožnje lahko opravljaš vozniški izpit na treh lokacijah - v Novi gorici, Tolminu in v Sežani.

Zagotavljamo ti prijetno izkušnjo in kakovostno storitev.


Zdravniški pregled

 • Zdravniški pregled je treba opraviti pred izpitom iz teoretičnega dela. 
 • Zdravniški pregled izvajajo vsi pooblaščeni izvajalci, ki opravljajo dejavnost medicine dela, prometa in športa.
 • Veljavnost zdravniškega spričevala je 3 leta, razen v primerih, ko zdravnik odloči drugače.


KONTAKTI 


  Medicina dela Šempeter 05/39 38 088 ( dr. Mitja Gala )
  VID Kromberk 01/888 82 22 ( LAM Care )
  ZD Nova Gorica 05/33 83 210 ( dr. Marjan Radetič )
  Medicina dela, prometa in športa specialistična ordinacija-Sežana 05/73 42 500 ali 041 732 500 ( dr. Starc Prelc Darja )

Prva pomoč

 • Prvo pomoč – usposabljanje in izpit opraviš na eni izmed območnih enot Rdečega Križa Slovenije.
 • Veljavnost potrdila ni časovno omejena.
 • Usposabljanja iz prve pomoči ni potrebno opravljati:
 • kandidatom za vožnjo vozil kategorij AM in F
 • kandidatom s končano srednjo ali višjo medicinsko šolo (zaključno spričevalo)
 • zdravnikom in zobozdravnikom
 • študentom medicine in stomatologije z opravljenim izpitom (indeks)
 • bolničarjem CZ in vojakom z opravljenim tečajem (vojaška knjižica ali potrdilo)


KONTAKT

RDEČI KRIŽ Nova Gorica

Ul.Tolminskih Puntarjev 8 

05/33 31 812 ali 05/30 27 717

https://www.novagorica.ozrk.si/sl/Prva_pomoc/


Teoretični del - tečaj CPP in izpit iz teorije

 • V šoli vožnje opravimo tečaj cestno prometnih predpisov. Spoznamo se s prometnimi pravili, prometno signalizacijo in osnovami prometne etike.
 • Tečaj CPP je sestavljen iz splošnega dela in dodatnega dela za posamezno kategorijo.
 • Splošni del tečaja obsega 16 ur predavanj, število ur dodatnega dela tečaja pa je odvisno od izbrane kategorije. Prisotnost na tečaju je obvezna.
 • V primeru, da že imaš vozniško dovoljenje katerekoli kategorije, je treba opraviti le dodatni del izbrane kategorije.
 • Po opravljenem tečaju CPP, tečaju iz prve pomoči in zdravniškem spričevalu se lahko na pristojni Upravni enoti prijaviš na izpit iz teorije pred izpitno komisijo.
 • Preverjanje znanja se izvede računalniško. Veljavnost izpita iz teorije pa je 3 leta.


Praktični del

 • Učne ure praktičnega usposabljanja za voznika opraviš z učiteljem vožnje, ki ga izbereš sam.
 • Vozniški izpit opraviš pred komisijo izpitnega centra in traja eno šolsko uro za kategorijo B, za vozila ostalih kategorij pa dve šolski uri.


Posebnosti

Prehod iz kategorije A1 v A2 in iz A2 v A je možen brez teoretičnega dela. Izpit za vleko priklopnika z osebnim vozilom je možno opraviti brez teoretičnega dela.Uporabne povezave

logo-img