Zasebnost

Splošni pogoji poslovanja

Spoštovani, svetujemo vam, da si preberete spodaj napisane pogoje poslovanja Šole vožnje Andrej, Andrej Makarovič s.p. (v nadaljevanju izvajalec). Z vpisom oziroma naročilom naših storitev se zavezujete in strinjate z

navedenimi pogoji.


V primeru, da se s splošnimi pogoji izvajalca ne strinjate, vas prosimo, da ne uporabljate naših storitev.


Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev kadarkoli brez predhodnega obvestila. Pogoji poslovanja so objavljeni v uradnih prostorih izvajalca in na spletni strani.


Dejavnost in storitev Šol vožnje, ki jo izvaja izvajalec ureja Pravilnik o Šolah vožnje in vodenju registra Šol vožnje (Uradni list RS, St. 44/11, 38/13, 105/13 in 86/16 - zvoz-l) in Zakon 0 voznikih (Uradni list RS, St. 85/16, 67/17, 21/18).


Izvajalec


Izvajalec storitev je Šola vožnje Andrej, Andrej Makarovič s.p., Anhovo 72, 5210 Deskle, registrirana pri AJPES 15.02.2017 (matična številka poslovnega subjekta: 7233248000) ter v register Šol vožnje pri Javni agenciji za varnost prometa (AVP) 06.07.2017 pod zaporedno številko 10-17.

Podjetje se ukvarja z dejavnostjo in storitvami Sol vožnje (Šifra P 85.530), teoretični in praktični del poučevanja kandidatov za pridobitev vozniškega izpita kategorij: A1, A2, A, B, BE, C, CE, D. Pisarna podjetja s predavalnico je v Novi Gorici, Cankarjeva 12. Vadbena površina pa je Vrtojbi, CARINSKI TERMINAL, 43/2 K.O. VRTOJBAVarovanje osebnih podatkov in zasebnost


Izvajalec se zavezuje, da vse pridobljene podatke o strankah, ki jih posredujejo preko spletne strani www.solavoznjeandrej.si, preko vpisnega lista ali na kakšen drug način ne bodo predmet prodaje ali posredovanje tretjim osebam. Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi česar so bili posredovani. Vasi podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.Izključitev odgovornosti


Spletna stran Sola vožnje Andrej je postavljena in redno vzdrževana, kljub temu pa podjetje ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacijah na straneh. Vse informacije na spletni strani lahko izvajalec spremeni brez predhodnega obvestila. Podjetje ne sprejema odgovornosti za škodo, ki bi morebiti nastala zaradi uporabe, nedelovanja ali nedostopnosti spletne strani.Avtorske pravice


Copyright 0 2023 , vse pravice pridržane. Vse kar je na spletni strani izvajalca www.solavoznjeandrej.si:

  • besedila, slike, grafike, ipd. so avtorsko zaščitene. Vsebino spletnih strani ni dovoljeno kopirati ali na kakšen drug način reproducirati razen v primeru pisnega soglasja podjetja Sola vožnje Andrej„ Andrej Makarovič s.p..Storitve


Izvajalec ponuja teoretični in praktični del usposabljanja za pridobitev vozniškega izpita zgoraj navedenih kategorij. Teoretični del je sestavljen iz splošnega in dodatnega dela, ki je zakonsko predpisan za vsako kategorijo posebej.

Tudi praktični del usposabljanja za pridobitev vozniškega izpita je za vsako kategorijo zakonsko določen.Cene in plačilo storitev


Cene vseh storitev izvajalca so navedene v EUR z DDV. Izvajalec je davčni zavezanec za DDV. Cenik je objavljen na vidnem mestu v prostorih Šole vožnje in spletni strani www.solavoznjeandrej.si. Cene storitev se lahko spreminjajo brez predhodnega obvestila.

Plačilo vseh storitev se poravna med samim potekom storitve oziroma najkasneje na dan opravljanja izpita.

Kandidat prejme račun z UPN-QR nalogom, ki ga poravna na T RR podjetja SI 56 0284 3026 4512 681, odprt pri NLB, ali S156 0468 4011 4497 429 odprt pri Nova KBM.

V primeru preplačila vam preostali znesek vrnemo nazaj z nakazilom na vas TRR.

V primeru, da kandidat ne konča začete storitve, jo prekine s katerih koli razlogov se mu vplačana storitev ne vrne.Odgovornost kandidatov pri poučevanju


Kandidat se tečaja in praktične vožnje udeleži na lastno odgovornost. S prijavo potrjuje, da je seznanjen s pogoji in da pri tečaju ali vožnji nosi odgovornost za nezgodo oziroma poškodbo sebe ali drugih udeležencev v programu usposabljanja. Za izgubo ali krajo osebnih predmetov nosi odgovornost za nastale stroške sam. Vsako krajo prijavimo policiji.


Izvajalec praktičnih usposabljanj ne prevzema odgovornosti za morebitne nezgode in poškodbe. Poskrbeli bomo kar se najbolje da za varnost pri vožnji. Svetujemo pa vam, da ste na praktičnem delu pazljivi in preverite svoje zdravstveno zavarovanje. Da na vsaki vožnji prinesete s seboj evidenčni karton vožnje, veljaven osebni dokument in veljavno zdravniško spričevalo ter morebitne pripomočke, ki so obvezni za vožnjo (očala, leče, ipd.) ter da ne bo vozil pod vplivom alkohola ali drugi prepovedanih substanc, ki bi vplivale na varno vožnjo in poučevanje.Pritožbe in spori


Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno. Če sporazumne rešitve sami nebi uspeli doseči, bosta spor skušali razrešiti s postopkom mediacije. V primeru neuspešne mediacije pa je pristojno sodišče v Novi Gorici.Osnovni podatki o podjetju


Šola vožnje Andrej, Andrej Makarovič s.p.

Anhovo 72

5210 Deskle

Davčna Številka: SI 10371907

Matična Številka: 7233248000

Poslovni račun: (IBAN) TRR: SI 56 0284 3026 4512 681, odprt pri NLB, in S156 0468 4011 4497 429 odprt pri Nova KBM.

E-mail: #EM#6d606962766a706e6b6866334c6a636e797d3c707b78#EM#

Mob. St.: 040 300 836


Sola vožnje - Andrej @ 2023 VSE PRAVICE PRIDRŽANE

logo-img