Zasebnost

Pogoji zasebnosti

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV


1. ZBIRANJE, OBDELAVA IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV


1.1. Kdaj in kateri osebni podatki se posredujejo šoli vožnje Andrej?

  • Ko se prijavite na nagradne igre: Ime, priimek, e-mail. Nagradne igre lahko vsebujejo tudi odgovore na vprašanja kot so “kdo prvi prevozi križišče, kolikšen je profil zimskih gum itd;
  • Ko nam pišete na naš naslov 
  • Ko nas kontaktirate prek družbenih medijev: Ime in priimek;


1.2. Zbiranje osebnih podatkov

  • pošiljanje rednih tedenskih e-novičk s promocijskimi sporočili naših partnerjev in sponzorjev ter njihove ponudbe po e-pošti;
  • za prijavo na tečaje CPP ter za nagradne igre


1.3. Dostop do vaših osebnih podatkov

Dostop do vaših osebnih podatkov, ki jih upravlja šola vožnje Andrej ima ustanovitelj (direktor šole vožnje Andrej) in zaposleni, ki so pooblaščeni s strani direktorja.


1.4. Način obdelave osebnih podatkov

  • spremljanje in beleženje dostavljivosti poslanih e-poštnih sporočil (ali jih je imetnik prejel)
  • obdelava za druge namene, ki niso navedeni v prejšnjih alinejah, če je taka obdelava združljiva z namenom, za katerega je bil e-poštni naslov prvotno zbran;
  • združevanje e-poštnega naslova z drugimi podatki, ki jih je šola vožnje Andrej pridobila od imetnika e-poštnega naslova (npr., toda ne izključno, s katero je imetnik dostopal do vsebin šole vožnje Andrej, ime in priimek imetnika, podatki o prebrani vsebini, vsebina komunikacije po e-pošti);


2. HRAMBA PODATKOV

Osebni podatki, ki jih pridobimo od vas na podlagi vašega veljavnega soglasja, so shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka). Zbirke so ustrezno tehnično zavarovane in dostop do njih imajo le pooblaščeni v šoli vožnje Andrej.

Osebni podatki, ki nam jih digitalno posredujete, se shranjujejo na strežnikih podjetji, katerih orodja uporabljamo. Zbrane osebne podatke hranimo do trenutka, ko nam sporočite, da ne soglašate več s hranjenjem in obdelavo osebnih podatkov oz. največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se obdelujejo, ali da zadovoljimo zakonske zahteve.


3. VAŠE PRAVICE NA PODROČJU VARSTVA PODATKOV

Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami

Kadar koli imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave podatkov, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.


Pravica do popravka

Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami. V primeru popravka, dopolnitve vas moramo o moramo o tem obvestiti.


Pravica do Izbrisa/pozabe

Kadar koli lahko zahtevate vpogled v podatke, ki jih je upravljavec o vas zbral, ali takojšen izbris svojih osebnih podatkov.  V primeru izbrisa osebnih podatkov vas moramo o izbrisu obvestiti. V primeru preklica soglasja za zbiranje ali obdelavo osebnih podatkov bodo vsi zbrani osebni podatki, na katere se bo nanašala zahteva za izbris, izbrisani ali izvzeti iz samodejne obdelave. Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko določene namene.


Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.


Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, posredujemo drugemu upravljavcu.


Pravica do ugovora

Vsaka uporaba vaših osebnih podatkov za namene informativnega ali promocijskega obveščanja zahteva vašo izrecno privolitev. V primeru, ko na podlagi privolitve prejemate informativne ali komercialne promocijske vsebine, lahko kadar koli pisno zahtevate prenehanje uporabe svojih podatkov v ta namen.


Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: #EM#67712c6a74456f77257b79257f64#EM#.

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov


4. OGROZITEV VARNOSTI PODATKOV

Šola vožnje Andrej z vso skrbnostjo varuje vaše osebne podatke pred naključnim, nezakonitim ali nepooblaščenim uničenjem, izgubo, dostopom, razkritjem ali uporabo. Vseeno ne moremo zagotoviti, da bodo ti ukrepi dovolj za varnost vaših podatkov.
V primeru ogrozitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka ogroženost varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.
V primeru ogroženosti varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi z ogroženostjo varstva vaših osebnih podatkov o njej obvestili pristojni organ.
 
logo-img